Opplæringskontoret for Handel, Håndverk og Industri

Mechanic and apprentice working on car
Hva gjør vi?
Opplæringskontoret for Handel, Håndverk og Industri as er et kontor som tar seg av det formelle når en medlemsbedrift får en lærling: lærekontrakten, opplæringsplaner, oppmelding til fag,-svenneprøve. I tillegg tilbyr vi oppfølging underveis i læretiden og er behjelpelig med medarbeidersamtaler. Vi jobber med rekruttering til fagene vi representerer, besøker videregående skoler og informere elevene om veien frem til et fag,-svennebrev.