Bli lærling

iStock_000011744146Mediumfemale carpenter apprentice with her colleague

Hvorfor bli lærling?

De gamle håndverksyrkene har lang tradisjon med fagopplæring. I dag leder opplæringen innen de fleste yrkesfagene fram til fag- eller svennebrev. Et fag- eller svennebrev er en bekreftelse på at du har nødvendige kunnskaper og ferdigheter for utøvelse av faget ditt. Fagutdanning leder fram til yrkeskompetanse som gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt opplæring.  

Fordelen ved fagopplæring er at arbeidsgiver ofte foretrekker faglærte som har gått som lærlinger fordi:

• Gjennom 2 års læretid får du nødvendig tid til modning

• Du får erfaring i å omsette teori til praksis • Du lærer om arbeidsrutiner og ansvar • Du får erfaring i å takle vanskelige situasjoner • Du får referanser som du kan bruke når du søker andre jobber • Du blir ansett som en godt kvalifisert arbeidstaker med både god teoretisk og praktisk bakgrunn  

Veien fram til fagbrev

De fleste som blir fagarbeidere gjør det gjennom et fireårlig løp som kalles hovedmodellen og består av: • VG1 i skole • VG2 i skole • 2 års læretid i bedrift Alternativt er det mulig å starte sin læretid i bedrift uten skolegang. Da blir læretida 4 år og teorifagene må tas underveis. Eller det er mulig å begynne fagopplæringa i bedrift etter VG1 i skole.

Søk lærlingplass

Lærekontrakt - nyttig tips for deg som søker • Send søknader og ta kontakt med aktuelle bedrifter/Opplæringskontor(Du finner ei liste over godkjente bedrifter på oppland.no ellers kan du ta kontakt med Fag og yrkesopplæring). Oppsøk gjerne bedriftene personlig. Sjekk annonser for ledige læreplasser i avisene. Ta kontakt med familie/venner – kanskje de kjenner en bedrift som ønsker å ta inn en lærling. • På grunnlag av din søknad om læreplass innen 1.mars via www.vigo.no vil fylkeskommunen hjelpe til med å formidle deg til bedrifter godkjent i faget. Fylkeskommunen sender lister med navn på aktuelle søkere til bedriftene. Viktig at du er klar over at: • Det er du selv som har hovedansvaret for å skaffe læreplass. Ingen har rett eller krav på læreplass. • Fordi det er slik at det er opp til den enkelte bedrift å bestemme hvem de ønsker å ansette som lærling. Hvorfor skal bedriften velge deg? • Du viser gode holdninger som person, og til fagområdet du har valgt. Karakteren din i orden/adferd sier mye om dette. • Du har lite fravær, som gir en indikasjon på at du blir en stabil arbeidstaker. • Du har så bra karakterer at bedriften synes at du er interessant. Det vil si at du har et godt faglig grunnlag for å kunne bli en dyktig fagarbeider. • Du har vist initiativ og interesse ved å sende en skriftlig søknad, og møtt opp personlig. • Du gir et godt inntrykk på jobbintervjuet. Du viser at du er interessert i jobben. Huskeregel nr 1: Møt opp i god tid!

Hvor er lærebedriftene?

www.vilbli.no finner du en oversikt over alle godkjente lærebedrifter i Oppland. Bedrifter som ikke står på denne lista kan også ta inn lærlinger, men de må søke Oppland fylkeskommune om godkjenning. Du kan også søke læreplass i andre fylker.

Fordeler som lærling

  • Lønn under utdanning
  • Mulighet til å bli kjent med mange nye og spennende mennesker
  • Oppfølging av veileder, fagansvarlig og opplæringskontor i læretida
  • Fag-svennebrev ved endt læretid
  • Arbeidslivserfaring
  • Parksisretett utdanning som gjør hverdagen spennende, utfordrene og full av aktivitet
 

Kontakt oss

Besøksadresse: Smestadveien 27, 2619 Lillehammer Postadresse: Vargstadveien 1, 2619 Lillehammer

Laget av: Alfa Medier UB