Hvorfor bli bedrift

Fordeler ved å ta inn lærling

Å ha lærling i virksomheten bidrar til å vitalisere arbeidsplassen. Det gjør at de andre som arbeider med/rundt lærlingen må skjerpe seg og stille spørsmål med sin egen måte å løse oppgavene på. Lærlingen spør nemlig “hvorfor?” Å jobbe med opplæring av unge mennesker er dessuten givende på mange måter. Bedriftene får bidra i sosialisering av lærlingene til fag og arbeidsliv.
Ved kortvarige sykefravær i virksomheten kan lærlinger fylle arbeidsoppgaver på en bedre måte enn bruk av ukjente vikar.

Dette vil også være en del av lærlingens verdiskaping i virksomheten. Lærebedriften har i verdiskapningstida anledning til å pålegge lærlingen arbeidsoppgaver som virksomheten ellers måtte ha betalt annen arbeidskraft for å få gjort. De fleste lærevirksomheter har erfart at lærlingen gjennom sin verdiskapning har forsvart den lønna han/hun har fått.
Inntak av lærling gir virksomheten/kommunen mulighet til å rekruttere ung arbeidskraft for framtida

Fordeler ved å være medlem i et opplæringskontor

  • Et nettverk av bedrifter i samme bransje som kan effektivisere opplæringen og gi et bedre og variert opplæringstilbud.
  • Følger opp/veileder bedriftene i arbeidet med lærlingene.
  • Bedrifter med ensidig produksjon kan, i samarbeid med de andre medlemsbedriftene tilby tilfredsstillende opplæring
  • Koordinerer og effektiviserer medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet. 
  • Arbeider med rekruttering av lærlinger/lærekandidater til bedriften.
  • Medlemsbedriftene kan lettere konsentrere seg om å lære bort
    faget.
  • Organiserer og gjennomfører eventuell teoriopplæring.

Kontakt oss

Besøksadresse: Smestadveien 27, 2619 Lillehammer Postadresse: Vargstadveien 1, 2619 Lillehammer

Laget av: Alfa Medier UB