Hva vil du bli?

Aktuelle arbeidssteder Som bilmekaniker, lette kjøretøy, arbeider du som regel på bilverksteder. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsområder er: • Service, feilsøking og reparasjon av personbiler og lette varebiler (nyttekjøretøy) • Reparasjon av mekaniske og hydrauliske komponenter i kjøretøy • Bruk av ulike elektroniske og mekaniske målemetoder • Demontering og montering av kjøretøyets karosserideler • Reparasjon av kjøretøyets elektriske og elektroniske systemer Personlige egenskaper En bilmekaniker, lette kjøretøy, må kunne arbeide selvstendig, planmessig, effektivt og nøyaktig. Faget krever stadig videre- og etterutdanning på grunn av den raske teknologiske utviklingen, og du bør ha god teknisk innsikt og godt håndlag. Du må kunne kommunisere med medarbeidere og kunder.   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/BMK3-02  
Aktuelle arbeidssteder En bilmekaniker, tunge kjøretøy arbeider ved verksteder for tunge kjøretøy. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsområder er: • Service og feilsøking, reparasjon og ombygging på lastebiler, busser, tilhengere og tilhengerredskaper over 3.5 tonn • Feilsøking, demontering, reparasjon og montering av mekaniske, hydrauliske og trykkluftbaserte komponenter • Kunderettet arbeid • Bruk av moderne kommunikasjonsutstyr for å innhente og bruke faglig og teknisk informasjon Personlige egenskaper En bilmekaniker, tunge kjøretøy skal kunne arbeide planmessig, rasjonelt og effektivt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du må ha kunnskaper og ferdigheter innen elektroteknikk, elektronikk, datateknologi og nettbaserte løsninger. Du bør ha godt håndlag, praktisk sans og være ansvarsbevisst.   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/BTK3-01
Aktuelle arbeidssteder Arbeidsplasser finnes ved bil- og karosseriverksteder. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsområder er: • Sammenføyning av ulike typer materiale brukt i dagens moderne sikkerhetskarosserier • Demontering, montering, oppmåling og justering av karosseri • Tilrettelegging og bearbeiding av en skadet overflate fram til lakkering • Kontroll, feilsøking, skifting og justering av komponenter i drivverk, understell, bremser og sikkerhetsanordninger • Elektroteknikk og elektronikk • Bruk av jigg eller andre former for hydrauliske rettebenker Personlige egenskaper En bilskadereparatør skal kunne arbeide planmessig, effektivt og rasjonelt, både selvstendig og i samarbeid. Du må ha gode fagkunnskaper, godt håndlag og være nøyaktig.   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/BSK3-01
Aktuelle arbeidssteder Arbeidsplasser finnes på bilverksteder eller lakkeringsverksteder. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsområder er: • Reparasjon av småskader og riper • Lakkerering av kjøretøy • Anvendelse av teknisk utstyr, herunder slipe- og fargevalgutstyr • Grunnarbeid, forbehandling, materialvalg, lakkpleie • Anvendelse av rensemetoder • Bruk av moderne kommunikasjonsutstyr for å innhente teknisk informasjon i arbeidet Personlige egenskaper Billakkereren må kunne arbeide planmessig, effektivt, selvstendig og utføre meget nitidig og nøyaktig arbeid. Du bør ha godt håndlag, sans for estetikk, kunne kommunisere med medarbeidere og kunder og yte god service   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/BLA3-01
Aktuelle arbeidssteder Som reservedelsekspeditør kan du få jobb på bilverksteder, i bilbedrifter, fabrikker eller ved engros- og reservedelslagre. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsområder er: • Logistikk/lagerstyring • Ekspedering av reservedeler og tilbehør til kjøretøy • Kundebehandling og kundeveileding • Mottakskontroll, håndtering av varer, vareopptelling • Bruk av faktureringssystemer og moderne kommunikasjonsutstyr • Behandling av reklamasjoner Personlige egenskaper Reservedelsekspeditøren må kunne arbeide selvstendig, nøyaktig, planmessig og effektivt. Du må ha gode kjøretøytekniske kunnskaper, kommunikasjonsevner, kunne yte service og møte kundene på en positiv måte.   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/RSD3-01
Aktuelle arbeidssteder Hjulutrustningsreparatører vil kunne få arbeid hos dekkreparatører eller vulkanisører, men også hos de store bilverkstedene som har behov for spesialister på hjulutrustning. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsområder er: • Feilsøking og reparasjon av alle typer kjøretøyers hjulutrustning • Utskifting av dekk og felg • Reparasjon av dekk • Valg av riktig dekk og felg ut fra lover og forskrifter og kjøretøyets bruk • Anvendelse av moderne kommunikasjonsutstyr for å innhente og bruke faglig og teknisk informasjon Personlige egenskaper En hjulutrustningsreparatør skal kunne arbeide effektivt, rasjonelt og planmessig, selvstendig og i samarbeid med andre. Gode kommunikasjonsevner er viktig. Du bør ha godt håndlag og være fingerferdig   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/HJU3-01
Aktuelle arbeidssteder Verktøymakere arbeider i spesialiserte verksteder og i verktøy- og vedlikaholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter, samt i mekanisk industri. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsoppgaver er: • Framstilling og sammenpassing av produksjonsverktøy og utstyr • Vedlikehold og service av utstyr • Anvendelse av småmaskiner og spesialmaskiner Personlige egenskaper En verktøymaker skal kunne arbeide planmessig, effektivt og nøyaktig, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og praktisk sans.   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/VER3-01
Aktuelle arbeidssteder En CNC-operatør arbeider innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri, kjemisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling. Arbeidsplasser finnes i store og små bedrifter som er høyt spesialiserte for framstilling av nye produkter for mekanisk industri, og i verksteder for vedlikehold av utstyr i annen industri. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsoppgaver er: • Mottak av materialer • Bearbeiding og produksjon av detaljer av ulike materialer ved hjelp av manuelle og styrte verktøymaskiner • Valg av skjæreverktøy og skjæredata • Bruk av digitale hjelpemidler til å utvikle og redigere programmer for styrte verktøymaskiner samt informasjons- og administrasjonssystemer • Vedlikehold av maskiner og tilhørende utstyr Personlige egenskaper CNC-operatøren må kunne arbeide nøyaktig, aktsomt, rasjonelt og effektivt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og interesse for maskiner og teknologi.   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/CNC3-01
Aktuelle arbeidssteder Aktuelle arbeidsplasser knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsområder er: • Drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer • Informasjonssikkerhet • Etikk og personvern • Installasjon, bruk og vedlikehold av programvare • Rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer • Service og brukerstøtte Personlige egenskaper Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode kommunikasjonsevner og god skriftlig og muntlig framstilling på norsk og engelsk er viktig, og du må kunne behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte. Du bør ha evne til å tenke nytt, være kreativ og interessert i ny teknologi.   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/ISF3-01
Aktuelle arbeidssteder Som tømrer kan du få jobb i tømrer-, entreprenør- eller byggefirmaer. Sentrale arbeidsoppgaver Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner. Sentrale arbeidsområder er: • Konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger i tre, mur, stål eller betong • Produksjon og montering av elementer, moduler og innredninger • Lafting • Rehabilitering og vedlikehold av bygninger • Tegnings- og konstruksjonsforståelse • Arbeidsplanlegging og drift av byggeplasser Personlige egenskaper Tømrerfaget krever selvstendige utøvere som er nøyaktige, kreative, nytenkende og miljøbevisste. Du må også kunne samarbeide med andre, ha gode materialkunnskaper, god kommunikasjonsevne, praktisk sans og godt håndlag.   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/TMF3-01
Aktuelle arbeidssteder Som blikkenslager kan du få jobb i små eller mellomstore bedrifter som utfører arbeid på offentlige og private bygg, anlegg og boliger. Arbeidet kan foregå på verksteder og byggeplasser. Sentrale arbeidsoppgaver Blikkenslageren arbeider hovedsakelig med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike typer metaller. Sentrale arbeidsområder er: • Montering av ventilasjonsanlegg og produksjon av tilpasningskomponenter • Isolering, brannsikring og mantling • Produksjon og montasje av beslag og detaljer til tak og fasader • Oppbygging og kledning/tekking av tak og fasader • Servicearbeid på ventilasjonsanlegg samt fasader og tak • Utsmykking, kunsthåndverk og interiør Personlige egenskaper Blikkslageren må ha kunnskap om byggtekniske konstruksjoner og gode fagkunnskaper. Du må kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også i samarbeid med andre. Ofte er blikkslageren i direkte kontakt med kunder. Det innebærer at kunnskaper og ferdigheter innen kundebehandling, økonomisk forståelse og salg er viktig. Du bør ha godt håndlag og estetisk sans.   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/BLA3-01
Aktuelle arbeidssteder Som rørlegger kan du få jobb i små eller store rørleggerbedrifter som utfører arbeid for boligbygg, institusjonsbygg, forretningsbygg, på bygge- og anleggsplasser samt på skips-, industri- og offshoreanlegg. Sentrale arbeidsoppgaver Rørleggerfaget omfatter installasjon, modernisering, service og reparasjon av sanitæranlegg og andre anlegg. Sentrale arbeidsområder er: • Installasjon av vann- og avløpsledninger i grunnen • Montering av ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg • Installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg • Montere utstyr og armatur i varmeanlegg • Montere andre anlegg som f.eks. gassanlegg, sprinkleranlegg, trykkluftanlegg og isvannsanlegg • Utføre servicearbeid Personlige egenskaper Yrket setter krav til teknisk innsikt, godt håndlag og nøyaktighet. Du bør også ha praktisk sans og være serviceinnstilt. Formelle krav Det er innført sertifikater for særs viktige arbeidsoperasjoner.   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/RLF3-01  

Aktuelle arbeidssteder Arbeidsplasser finnes i små og mellomstore malerbedrifter. En del bedrifter legger hovedvekten på mer spesialiserte deler av faget, som for eksempel dekorasjonsarbeider og gulvarbeider. Sentrale arbeidsoppgaver Fordypningsområder er malerarbeid eller gulvarbeid. Sentrale arbeidsområder er:  Beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og restaurering av innvendige og utvendige overflater  Bruk av ulike typer malematerialer, avretningsmasser, gulvbelegg og veggbekledninger  Påføring av maling-, lakk- og beissystemer  Oppsetting av systemer for veggbekledning  Legging av beleggsystemer for gulv  Montasje av profiler og listverk for gulv i tørre rom Personlige egenskaper Maleren skal kunne arbeide selvstendig, rasjonelt og planmessig. Du må ha gode fagkunnskaper og kunne samarbeide med kunder, leverandører og kolleger. Du må kunne utvise orden, ryddighet og nøyaktighet. Å kunne kommunisere godt med mennesker fra ulike miljøer og kulturer er en fordel.   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/MAL3-02

Aktuelle arbeidssteder Frisøren arbeider i frisørsalonger, men kan også være knyttet til institusjoner, teatre, film og tv. Sentrale arbeidsoppgaver Frisøren utvikler dagsaktuelle frisyrer til hverdag og spesielle anledninger for barn, kvinner og menn, med forankring i kundens forutsetninger, behov og ønsker. Sentrale arbeidsområder er: • Kommunikasjon med kunden for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av eget arbeid • Klipp av hår, skjegg, frisyreforming og make-up • Hår- og hodebunnspleie • Fargebehandlinger og strukturendringer • Kommunikasjon og service mht. markedsføring av varer, tjenester og salg • Drift (økonomisk forståelse, varehåndtering, resepsjonstjeneste etc.) Personlige egenskaper Det er viktig med god evne til kommunikasjon, og en åpen og utadvendt holdning. Yrkesutøvelsen krever i tillegg god fysisk og psykisk helse.   Læreplan:  https://www.udir.no/kl06/FRI3-01  
Aktuelle arbeidssteder En dataelektroniker kan få arbeid i mange typer små og store bedrifter i de fleste deler av nærings- og arbeidslivet. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsområder er: • Installasjon, drift og vedlikehold av ulike elektroniske systemer og datasystemer • Bruk og behandling av utstyr, programvare, informasjon og data • Opprettelse av kommunikasjon mellom ulike typer utstyr og systemer • Arbeid med sikkerhet, feilsøking og kommunikasjonsproblematikk • Rådgivning ovenfor kunde i valg av og bruk av utstyr og systemer og tilpasse utstyret/systemene ti kundens behov • Å utarbeide kundetilpasset dokumentasjon og å gi opplæring Personlige egenskaper En datalektroniker bør være interessert i utvikling og ny teknologi. Du må ha gode holdninger angående personvern og etikk. Du skal kunne ta initiativ, arbeide effektivt, og utvise god vurderingsevne. Du bør være serviceinnstilt og kunne lytte til kundens ønsker og behov.   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/DAT3-01
Aktuelle arbeidssteder Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsområder er: • Service, kundebehandling og veiledning • Skriftlig og muntlig informasjonsformidling • Kunnskapsorganisering og -flyt i dokument- og informasjonsbehandling • Innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid • Kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer • Bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler Personlige egenskaper En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder.   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/KAD3-01
Aktuelle arbeidssteder Arbeidsplassen til en salgsmedarbeider vil kunne være i en rekke private og noen offentlige virksomheter. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsområder er: • Markedsstrategi, markedsføring og salgsarbeid • Ulike salgsmetoder (telefonsalg, nettsalg, direktesalg, mersalg, gjenkjøp) • Kommunikasjon og sosial samhandling • Bruk av teknologiske hjelpemidler • Inngående kunnskaper om bedriftens produkter Personlige egenskaper En salgsmedarbeider må være kunde- og serviceorientert, blid og høflig, kunne ta initiativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig, men også i samarbeid med andre. God kommunikasjonsevne og sosiale ferdigheter er avgjørende kvalitetsfaktorer. Du bør ha økonomisk sans, gode språkkunnskaper og være ryddig.   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/SLG3-01

Aktuelle arbeidssteder Som industrimakaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling. Sentrale arbeidsoppgaver Industrimekanikeren driver med tilvirkning av maskindeler: Sentrale arbeidsområder i industrimekanikerfaget er:  Forståelse og tolking av tegninger, spesielt sammenstillingstegninger  Bruk av alle typer håndverktøy ved montering og demontering av maskinelementer  Bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelementer  Bruk av verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelementer  Utføring reparasjonssveising  Foreta elektriske fra- og tilkoblinger ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter gjeldende forskrifter for slikt arbeid Personlige egenskaper En industrimekaniker må kunne arbeide selvstendig, men også i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og være nøyaktig.   Læreplan: https://www.udir.no/kl06/IME3-01

Kontakt oss

Besøksadresse: Smestadveien 27, 2619 Lillehammer Postadresse: Vargstadveien 1, 2619 Lillehammer

Laget av: Alfa Medier UB